ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารไก่ไข่ระยะไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 143) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ HIP ATK ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 143) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 155) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องมือตรวจวัดอุณภูมิ น้ำยาทำความสะอาด ยาฆ่าเชื้อ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 144) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 139) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเทพื้นคอนกรีต โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 143) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 81) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (อ่าน 86) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก SHARP MX-238AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 74) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไก่ไข่และอุปกรณ์เลี้ยงไก่(เศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 78) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารไก่ไข่ระยะไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 74) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 78) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสื้อวอร์ม กางเกงวอร์ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมปีที่ 1-3 (อ่าน 74) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 72) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าสพายหลัง ประถม มัธยมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 77) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก SHARP MX-238AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 76) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาการไก่ไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 73) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 72) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช.205/26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 72) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 67) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 68) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อขุดกีฬานักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 72) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารไก่ไข่ระยะไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 299) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดกีฬานักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 321) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไก่ไข่และอุปกรณ์เลี้ยงไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 270) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 301) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 296) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 300) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 268) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 286) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 176) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาระดับประมและ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 170) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสื้อวัฒนธรรมระดับประถมและ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 177) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 167) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 161) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 170) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 174) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเช่าชุดการละเล่นพื้นบ้าน ชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 172) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจก บานเลื่อน บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 166) 21 พ.ย. 64
ประกาศการจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัท (อ่าน 179) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 170) 21 พ.ย. 64