ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารไก่ไข่ระยะไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 198) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดกีฬานักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 215) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไก่ไข่และอุปกรณ์เลี้ยงไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 174) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 199) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 199) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 201) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 172) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 175) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 100) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาระดับประมและ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 95) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเสื้อวัฒนธรรมระดับประถมและ ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 99) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 89) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 100) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเช่าชุดการละเล่นพื้นบ้าน ชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 93) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจก บานเลื่อน บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 89) 21 พ.ย. 64
ประกาศการจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัท (อ่าน 99) 21 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 92) 21 พ.ย. 64